Agility – En härlig aktivitet med hunden

Att vara hundägare är som bekant väldigt roligt och innebär många roliga stunder. Om man vill aktivera både sig själv och sin hund kan agility vara ett bra alternativ. Agility kan liknas vid banhoppning för hundar och är ett alldeles utmärkt sätt att träna samarbete och lyhördhet med sin hund.Vill man börja med agility är det lättats att kontakta en brukshundsklubb i närheten av där man bor. Från det att hunden är 12 månader kan man börja träna agility. För att få tävla krävs att hunden är 18 månader.Eftersom agility börjar bli en alltmer populär syssla bland hundägare i Sverige så kommer man inom kort att starta ett eget förbund. Det Svenska Agilityförbundet kommer göra det lättare för utövare av agility att hålla sig informerade om samt delta i tävlingar, och även främja sportens framtida utveckling. Förbundet kommer att vara en del av Svenska Kennelklubben men ska agera självständigt inom allt som har med agility att göra.Det nya förbundet kommer arrangeras på så vis att lokala klubbar i Svenska Kennelklubben som sysslar med agility kommer att kunna ansluta sig till det. En centralorganisation kommer upprättas som bland annat består av en styrelse samt ett flertal kommittéer som ska inrikta sig på specifika områden såsom regler, landslag och ungdomsverksamhet. Ett kansli ska även etableras som ska hantera kommunikation med medlemmar, sköta ekonomin och hjälpa de olika kommittéerna i deras arbete. Som sig bör i en förening så kommer ett demokratiskt system arrangeras så att medlemmarna får chans att påverka beslut och få sina röster hörda.När det kommer till finansiering har man talat om 150 kronor för en tävlingslicens, en startavgift på 10 kronor per start samt en årsavgift på 1,000 kronor. I takt med att antalet medlemmar växer och ifall sponsorer kan säkras så kan dessa avgifter dock komma att sänkas.