Jakthundar

Jakthunden kan vara det som är det absolut viktigaste en jägare har förutom sitt vapen. Mycket av den jakt som genomförs i Sverige så finns hunden med som hjälp vid jakten. Det vara fråga om hjälp att söka upp djuret i fråga eller att driva djuret till en skjutbar position.hunting dog laikaHunden med sitt luktsinne och den jaktinstinkt som finns med rasen gör att man får ovärderlig hjälp vid jakten, olika hundar används vid olika jakt. Det finns hundar som är ställande eller drivande. Det finns också de hundar som apporterar och hämtar till exempelvis skjutna fåglar. Oftast så har hundarna avlats fram för att jaga och tränats tillsammans med sina ägare för att fungera som allra bäst när det gäller jakt i skog och mark. En hund kan vara det trognaste man har, tyvärr så är ju livslängden inte den som hos oss människor så därför gäller det att vi tar hand om våra fyrbenta vänner de år man har dom.När det inte jagas så tränas hunden på bästa sätt för att klara av både jakt och tiden däremellan, det är viktigt att hunden fungerar i hemmamiljö likväl som i skogen. Det är inte bara hunden som behöver tas omhand. Som jägare är det viktigt att man tar hand om sina vapen och enligt regelverket så gäller det att ha ett ordentligt vapenskåp för sina skjutvapen så ingen kommer åt dessa då de ej används. Det gäller också att man ser till så att man som jägare är på topp när det är dags för jakt, regelbundna skjutprov och träning gör att man håller sig i form när det gäller att pricka rätt.